بازدید : ۲۰۱
دوشنبه, ۲۷ شهریور ۱۳۹۶

تجويد قرآن كريم

اعداد الفباى عربى

برخى تعداد الفباى عربى را 28 حرف و بعضى ديگر 29 حرف مى دانند.

بازدید : ۱۷۷
شنبه, ۲۵ شهریور ۱۳۹۶

تجويد قرآن كريم

بخش دوّم تجويد قرآن كريم

معناى تجويد

تـجـويـد در لغـت ، مـتـرادف بـا كلمه (تحسين ) به معناى (نيكو گردانيدن ) است و در اصطلاح ، عبارت است از قواعد و دستورهاى صحيح اداء كردن حروف از نظر مخارج ، صفات و احكام آن .

بازدید : ۱۷۵
چهارشنبه, ۲۲ شهریور ۱۳۹۶

حرف قبل از هاء ضمير، از حروف مدّى باشد

 ادامه جلسه گذشته :حرف قبل از هاء ضمير، از حروف مدّى باشد

بازدید : ۱۷۳
سه شنبه, ۲۱ شهریور ۱۳۹۶

درس پنجم :حروفى كه نوشته نشده ولى بايد خوانده شوند

درس پنجم

حروفى كه نوشته نشده ولى بايد خوانده شوند

بازدید : ۲۰۲
سه شنبه, ۲۱ شهریور ۱۳۹۶

لام در حروف شمسی

لام (ال ) تعريف نزد حروف شمسى

بازدید : ۲۵۷
سه شنبه, ۲۱ شهریور ۱۳۹۶

ادامه حروف ناخوانا

الفِ جمع.همزه وصل در درج كلام .حروف مدّى نزد همزه وصل

بازدید : ۱۸۵
سه شنبه, ۲۱ شهریور ۱۳۹۶

حروف نا خوانا

حروف ناخوانا
در قرآن كريم به چهار حرف (ا ـ ل ـ و ـ ى ) بر مى خوريم كه در بعضى از كلمات نوشته شده ولى خـوانـده نـمـى شـونـد. در اين مبحث با موارد آنها و علّت نوشتن و خوانده نشدنشان نيز آشنا خواهيد شد.
پايه و كرسى همزه

بازدید : ۱۷۶
یکشنبه, ۱۹ شهریور ۱۳۹۶

آموزش قران :مد

مـدّ :هـرگاه بعد از حروف مدّى ، حرف ساكن يا مشدّد و يا همزه قرار گيرد، حروف مدّى را بايد بيش از حالت طبيعى مدّ و كشش ‍ داد؛ در بعضى از قرآنها در چنين مواردى براى راهنمايى قارى علامتى به اين شكل ( ـَّ ) روى حروف مدّى قرار داده اند

بازدید : ۲۱۲
یکشنبه, ۱۹ شهریور ۱۳۹۶

آموزش قران :تنوین

تنوين

تـنـوين ، نون ساكن زائدى است كه به آخر بعضى از اسمها اضافه مى شود. براى اينكه اين نـون زائد بـا نـون اصـلى كـلمـه ، اشـتـبـاه نـشـود آن را نـمـى نـويـسـنـد و در عـوض ، شـكـل حـركـت حـرف آخـر را تـكـرار مـى كـنـنـد (ــًــٍـٌ). ايـن تـكـرار شـكـل ، نـشانگر تلفّظ نون ساكنى است كه در هنگام نوشتن نوشته نشده ولى خوانده مى شود

بازدید : ۱۸۰
چهارشنبه, ۱۵ شهریور ۱۳۹۶

آمموزش قران :تشدید

تشديد:

اگـر حـرفـى پـشـت سـر هـم تكرار شود (اوّلى ساكن و دومى متحرّك ) تلفّظ آن براى اندامهاى گـفـتـارى انسان ، مشكل و سنگين خواهد بود، چرا كه مى بايست زبان دو بار به مخرج يك حرف برخورد كند، مانند:

رَبْ،بَ ـ مَدْ،دَ

بازدید : ۱۹۵
یکشنبه, ۱۲ شهریور ۱۳۹۶

آموزش قران :سکون

ساير علامتها

بغير از علامت حركات (و حروف مدّى ) علامتهاى ديگرى براى نشان دادن حرف ساكن ، مشدّد، مُنَوَّن و هـمـچنين علامت مدّ (براى نشان دادن مدّ و كشش بيش از مقدار طبيعى ) قرار داده اند كه به ترتيب درباره شكل ، اسم و چگونگى تلفّظ آنها توضيح خواهيم داد.

با توجه به برگزاري مسابقات حفظ واحد خواهران موسسه کربلايي کاظم در رده هاي سني مختلف، بدين وسيله نفرات برتر آزمون معرفي مي گردند.

 

واحد خواهران موسسه قرآن و عترت کربلايي کاظم ساروقي هر ساله مسابقات حفظ قرآن را در سطوح مختلف برگزار مي کند.

آزمون سالانه حفظ قرآن واحد خواهران هر ساله در رشته هاي مختلف و در گروه هاي سني موجود در موسسه کربلايي کاظم برگزار مي شود.

بازدید : ۶۱۲
دوشنبه, ۱۹ بهمن ۱۳۹۴

تحويل گواهي نامه قبولي در آزمون اداره ارشاد

آن دسته از عزيزاني که در آزمون سراسري قرآن اداره ارشاد اسلامي شرکت کرده و موفق به کسب امتياز لازم گرديده اند، براي اخذ گواهي نامه قبولي در آزمون مذکور به موسسه قرآن و عترت کربلايي کاظم ساروقي(ره) واقع در قم، خيابان شهيد فاطمي(دور شهر) ابتداي کوچه 18، پلاک 5، مراجعه کنند نمايند. جهت کسب اطلاع بيشتر با شماره تلفن 02537743776 موسسه تماس حاصل فرماييد.
 
بازدید : ۸۰۱
دوشنبه, ۱۹ بهمن ۱۳۹۴

حروف مدّى

درس دوم

حروف مدّى

هرگاه بعد از حركات (فتحه، كسره، ضمه) حرف همجنس آنها قرار بگيرد، آن حرف، باعث دو برابر شدن مدّ و كشش صداى حركات مى شود؛ از اين رو به آن، حرف مدّى مى گويند. حروف مـدّى سـه تـا اسـت :(الف مـدّى، يـاء مـدّى، واو مـدّى) كـه بـه تـرتـيـب دربـاره شكل، اسم و چگونگى تلفّظ آنها توضيح مى دهيم .

بازدید : ۱۲۷۴
دوشنبه, ۱۹ بهمن ۱۳۹۴

آموزش روخواني قرآن- حرکات

روان خوانى قرآن

درس اول

حركات

از ميان علامتها، حركات مهمترين نقش را در تلفّظ صحيح حروف و كلمات قرآن دارند.

حـركـات ، سـه نـوع اسـت :(فـتـحـه ، كـسـره ، ضـمـّه) كـه بـه تـرتـيـب بـا شكل و اسم و چگونگى تلفّظ آنها آشنا خواهيد شد.

بدين وسيله به اطلاع  قرآن آموزان عزيز مي رساند که ثبت نام ترم تابستانه موسسه قرآن و عترت کربلايي کاظم ساروقي قم آغاز گرديد. علاقه مندان جهت ثبت نام به آدرس موسسه يا با شماره تلفن هاي موسسه تماس حاصل فرمايند.

مدير آموزش موسسه کربلايي کاظم ساروفي قم، اعلام آمادگي موسسه کربلايي کاظم را براي برگزاري کلاسهاي آموزشي قرآن کريم در تابستان سال جاري اعلام کرد.