حرف قبل از هاء ضمير، از حروف مدّى باشد

چهارشنبه, ۲۲ شهریور ۱۳۹۶

 

2 ـ حرف قبل از هاء ضمير، از حروف مدّى باشد، مانند:

فِيهِ ـ اَنْزَلْناهُ ـ خُذُوهُ ـ يَهْديهِ ـ هَداهُ ـ نَصَرُوهُ

3 ـ حرف بعد از هاء ضمير، ساكن يا مشدّد باشد، مانند:

(لَهُ الْحَمْدُ ـ نَصَرَهُ اللّهُ ـ دُونِهِ الْباطِلُ ـ بِهِ الَّذينَ

مواردى كه جزء اصل كلمه هست :

در مـورد نـنـوشـتـن سـه حـرف (ا ـ و ـ ى ) در بـعـضـى از كـلمـات (بـا ايـنـكـه جـزء اصـل كـلمـه مـى بـاشـنـد) تـوجـيـهـاتـى را ذكر كرده اند كه به يكى از آنها اكتفا مى كنيم و آن جلوگيرى از تكرار است .

عربها در نوشتن اوّليه خود از تكرار سه حرف (ا ـ و ـ ى ) جلوگيرى مى كردند و هر جا يكى از اين سه حرف در كلمه اى تكرار مى شد به نوشتن يكى از آنها اكتفا مى كردند، مانند:

نَبِيِّينَ ـ يَسْتَوُونَ ـ يَا اَيُّهَا

كه به اين صورت مى نوشتند:

نبيّن ـ يستون ـ يايّها

بـعـد از آنـكـه قرآن را براى صحت قرائت ، علامت گذارى كردند، براى راهنمايى قارى در چنين مواردى ، (ا ـ و ـ ى ) كوچكى اضافه نمودند، مانند:

نُبَي‍ِّى نَ ـ اءُمِّي‍ّى نَ ـ يَسْتَووُنَ ـ يَلْووُنَ ـ يَاَي‍ُّ ى ‍هَا

در بـعـضـى از قـرآنهاى ديگر با ايستاده نوشتن حركت فتحه و كسره (ـ ـ) و نوشتن حركت ضمه به اين شكل (،)لزوم تلفّظ آنها را مشخص كرده اند، مانند:

نَبِيّنَ ـ اءُمِيّنَ ـ يَسْتَو،نَ ـ يَلْو،نَ ـ ياَيُّهَا

 

بازدید : ۱۶۱ بار
این مورد را ارزیابی کنید
(۰ رای‌ها)

دیدگاه هاتصویر امنیتی تصویر امنیتی جدید