بازدید : ۷۲۴
دوشنبه, ۱۹ بهمن ۱۳۹۴

ثبت نام کلاس هنرهاي قرآني

با آنکه قرآن مجيد از همه ابعاد هنرمنداهنه تنظيم شده است و بالاتر از اينکه به دست هنرآفرين بي بديل آخرين نشان عظمت و استواري و زيبايي را دريافت کرده، ولي براي شرح و تفسير آن باز هم نيازمند هنر و ذوق هنري هستيم.
موسسه کربلايي کاظم تصميم به آموزش فنون هنري در راستاي قرآن مجيد و قصه هاي انسان ساز آن دارد.
علاقه مندان –اعم از طلاب عزيز حوزه هاي علميه، دانشجويان گرامي دانشگاه و عموم امت اسلامي بخصوص نسل سرفراز جوان- مي توانند از اين موهبت الهي و آسماني عظماي هنر بهره مند شوند.

بازدید : ۶۴۹
دوشنبه, ۱۹ بهمن ۱۳۹۴

پندهاي آساني

فرهنگ تماميت ارزشهاي يک قوم و ملت و کشور است و هنر آينه تمام نماي اين ارزشهاست. فرهنگ جان هنر است و هنر قامت فرهنگ. اگر اين دو دست در دست هم بگذارند و با موجوديت يک دين و آيين و مذهب هماهنگ شوند، نامش مي شود بهشت موعود و همان مدينه فاضله.